Vergunningen

Soms moet men voor een nieuwe aanbouw een vergunning aanvragen. Belangrijk is de plaats waar de aanbouw moet komen. In de regel geldt dat voor alles wat grenst aan of gezien wordt vanaf een openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld een weg, een vergunning moet worden aangevraagd.
Meestal kan een aanbouw aan de achterzijde van een woning tot een diepte van 2.5 meter vergunningsvrij worden gebouwd.
Klik op ’Bouwvergunning’, dan komt u op de website van het Ministerie van VROM. Hier kunt u direct zien of er voor uw aanbouw een vergunning nodig is of niet.
Bouwbedrijf Redder kan een aanvraag voor een vergunning met daarbij de benodigde tekeningen en berekeningen voor u verzorgen.