Bouwtijd

De duur van de bouw is ondermeer afhankelijk van vorm en afwerking. Maar over de tijd laten we de opdrachtgever niet in het ongewisse. Tot op de dag nauwkeurig kunnen we de bouwtijd niet berekenen, maar hieronder een voorbeeld van de tijd die een aanbouw ongeveer bedraagt.
Vaak komt een aanbouw over de volle breedte van de gevel en 2,5 meter diep (Dit is vergunningsvrij).
In dat geval duurt het aanvragen van de offerte en het overleggen over de offerte maxmimaal 2 weken. Het aanvragen en het verkrijgen van een vergunning kost geen tijd omdat er vergunningsvrij gebouwd wordt. De bouw zelf neemt maximaal 3 weken in beslag.

Het is dus in principe mogelijk – in het geval dat Bouwbedrijf Redder onmiddelijk beschikbaar is – dat vijf weken na uw besluit om een aanbouw te laten bouwen, de aanbouw ook al daadwerkelijk is geplaatst.